Değerli Müşterimiz,
İşbu form ile servis talebiniz üzerine, aşağıdaki servis şartlannı ve teknik destek hizmeti ücretli ise hizmet sonrası gönderilecek teknik destek faturasını ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorsunuz. Hizmet personelimiz servis raporunu 2 nüsha düzenleyecek ve tarafınıza her ikisini de onaylattıktan sonra birini size bırakacaktır.

[Form id="1"]